Gedragsinstrument CASI is vernieuwd

De noodzaak van gedragsverandering is actueler dan ooit. Denk aan de coronacrisis, de klimaatcrisis en de toename van gezondheidsproblemen in Nederland. Gedragsgerichte communicatie helpt hierbij. Het instrument dat de rijksoverheid hiervoor ontwikkelde, is vernieuwd.

Communicatie levert een belangrijke bijdrage aan gedragsverandering. Vooral in samenhang met andere beleidsinstrumenten.  Het Communicatie Activatie Strategie Instrument (kortweg CASI) kan je helpen communicatie vorm te geven die daadwerkelijk bijdraagt aan gedragsverandering en weerstand voorkomt.

CASI bestaat 10 jaar

CASI bestaat nu 10 jaar en op basis van inbreng van experts is het instrument aangepast aan de nieuwste gedragsinzichten. Ook is het instrument voor communicatieprofessionals verder verbeterd door feedback van gebruikers te verwerken. De nieuwste versie met alle interventiekaarten en werkbladen vind je in het dossier CASI op Communicatierijk.

CASI is een instrument waarmee communicatieprofessionals in zes stappen komen van een analyse van beleid en gedrag naar concrete gedragsinterventies die in communicatie ingezet kunnen worden. Het wordt gebruikt tijdens sessies met communicatieadviseurs, beleidsadviseurs, gedragsexperts en stakeholders. 

Dertig nieuwe gedragstechnieken

CASI gaat nog steeds uit van enkele cruciale ‘gedragsbepalers’ en baseert daar interventiestrategieën op. De volgende onderdelen zijn vernieuwd:

  • Weerstand is toegevoegd als gedragsbepaler
  • Er is een nieuwe indeling gemaakt in 8 interventiestrategieën waarbij zo'n 30 nieuwe gedragstechnieken aan CASI zijn toegevoegd
  • Het kiezen en formuleren van realistische gedragsdoelen is explicieter beschreven
  • De aanpak van de doelgroepanalyse en strategiebepaling is aangescherpt om CASI-deelnemers beter te ondersteunen bij het maken van onderbouwde keuzes voor gedragsverandering

Meer weten

Meer weten over CASI? Of kun je wel wat advies of hulp gebruiken bij jouw gedragsvraagstuk? Communicatiecollega’s bij de rijksoverheid kunnen daarvoor terecht bij het gedragsteam van Dienst Publiek en Communicatie. Je kunt het team bereiken via gedragsteam@minaz.nl.