Diversiteit in beeld. Een verkenning van inzichten

Om recht te doen aan de diversiteit in de Nederlandse samenleving is inclusieve communicatie door de Rijksoverheid een voorwaarde. Maar wat is er nodig om iedereen in te sluiten? En hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich kan herkennen in de boodschappen van de Rijksoverheid, niet alleen in tekst, maar ook in beeld?

In deze bundel – Diversiteit in beeld – verkennen we de complexiteit, uitdagingen én kansen van een diverse beeldtaal voor een inclusieve overheidscommunicatie. In gesprek met verschillende experts op het snijvlak van visuele communicatie en inclusie komen we tot een aantal concrete aanbevelingen en initiatieven voor de communicatiepraktijk van de Rijksoverheid.

Het verbeteren van de communicatie van de Rijksoverheid vraagt om nuance en een open blik. Om de contouren voor verbetering verder te verstevigen, gaan we als Beeldcentrum Rijksoverheid graag in gesprek. Neem daarom contact met ons op als je aanvullingen en suggesties hebt of wanneer je zelf aan de slag bent of wilt met diversiteit in beeld (beeldcentrum@minaz.nl).