De Campagnetoets: Informatieblad Afspraken en werkwijze

Om meer grip te krijgen op het voortraject en de kwaliteit van Rijksbrede campagnes wordt voor voorgenomen campagnes een toets uitgevoerd (voorheen adviessessie). Er wordt getoetst of de voorgenomen campagne voldoende bijdraagt aan het beleidsdoel en de investering rechtvaardigt om de brede communicatieaanpak met een campagne te intensiveren. Per 1 maart 2024 is de campagneadvies-sessie vervangen door de campagnetoets. In eerste instantie als een pilot van een jaar. In dit informatieblad vind je de afspraken en werkwijze van deze toets.