Scheiden en uit elkaar gaan

Hoe kijken mensen met een bi-culturele achtergrond aan tegen scheiden en uit elkaar gaan, en welke informatiebehoefte leeft er onder deze zeer diverse groep? Deze vraag stond centraal in het designproject dat Hogeschool Inholland uitvoerde in opdracht van Dienst Publiek en Communicatie (DPC). Bij het project werden experts, praktijkdeskundigen, zelfhulporganisaties, sleutelfiguren en mensen met een bi-culturele achtergrond betrokken die ervaring hebben met scheiden en uit elkaar gaan.

Het designproject leverde inzichten op over percepties rond scheiden en uit elkaar gaan, de verschillende context van huwen, scheiden en uit elkaar gaan binnen de groep met een bi-culturele achtergrond, en de rol van informele en formele hulpverleners.

Het onderzoek keek ook naar het huidige informatieaanbod op Rijksoverheid.nl.

Ten slotte zijn 4 ontwerprichtingen voorgesteld om de communicatie en informatie over scheiden en uit elkaar gaan te verbeteren.

Meer informatie

Voor vragen over dit onderzoek kan je mailen naar az-inclusie@minaz.nl.