Handreiking risico- en crisiscommunicatie specifieke doelgroepen

Bij een (landelijke) crisis wil de overheid de gehele samenleving goed informeren. Over wat er gebeurd is, wat er gaat gebeuren en wat men kan of moet doen. 

Maar er zijn – ook als er geen crisis is – groepen die we onbedoeld, niet altijd voldoende bereiken. Bijvoorbeeld mensen die niet goed Nederlands spreken, die het nieuws niet (kunnen) volgen of die geen teksten op B1-niveau kunnen begrijpen.

Om hen te bereiken is een aanvullende inzet van communicatie en soms maatwerk nodig. En daarbij kan deze Handreiking (en infographic) risico- en crisiscommunicatie specifieke doelgroepen helpen.