VoRa-werkprogramma 2022-2025

In het VoRa-werkprogramma beschrijft de Voorlichtingsraad (VoRa) de plannen en ambities voor de periode 2022-2025. De VoRa is een ambtelijke adviesraad en het belangrijkste overlegorgaan over communicatie van de Rijksoverheid.