Verbinding: advies kabinetsbrede communicatie

Het advies kabinetsbrede communicatie ‘Verbinding’ is een advies van de Voorlichtingsraad aan het kabinet Rutte-IV om betekenisvol in contact en gesprek te zijn met de samenleving, zorgen van burgers en ondernemers te erkennen en verbinding te leggen. Het schetsen van dilemma’s en het inzichtelijk maken van de afwegingen in het besluitvormingsproces maakt integraal onderdeel uit van een overheid die in contact staat met de samenleving. Lees ook de handreiking ‘Alles begint bij contact’.