Handreiking voor inclusief communicatieonderzoek

De (Rijks)overheid heeft de plicht om alle inwoners van Nederland te informeren. Zo'n twintig procent van de Nederlanders is echter moeilijk bereikbaar. Hoe bereik je ze wel? Inclusief onderzoek kan bijdragen aan inclusieve communicatie. 

Deze handreiking bundelt kennis over inclusief onderzoek. Het gaat daarbij om allerlei soorten onderzoek: van onderzoek naar behoeften, waarbij je vooral het gesprek aangaat, tot het testen van bijvoorbeeld een folder, waarbij je concreet onderzoeksmateriaal voorlegt.

Hoofdstuk 2 helpt je de kwetsbare doelgroep van je onderzoek te definiëren. In hoofdstuk 3 vind je praktische tips voor typen onderzoek, werving, testmateriaal, de onderzoeksruimte en het veldwerk. Tot slot vind je in hoofdstuk 4 verwijzingen naar meer informatie over inclusief onderzoeken.