DPC-aanpak van informatiebeveiliging bij aanbestedingen

Informatiebeveiliging en privacy worden belangrijk geacht door de Rijksoverheid. AZ heeft daarnaast binnen de Rijksoverheid een bijzondere positie en verantwoordelijkheid, als ministerie van de Minister President.

DPC is niet slechts verantwoordelijk voor haar eigen systemen, maar als inkopende dienst van raamovereenkomsten, ook voor een praktische, veilige en efficiënte mogelijkheid tot het aangaan van daar uit voortvloeiende nadere overeenkomsten. Om dit te bereiken zal DPC dus eisen opleggen die (voor zover te voorzien) afdoende zijn voor de te sluiten raamovereenkomsten. De gemaakte keuzes, mogelijkheden en beperkingen, worden gedocumenteerd en gedeeld met de potentiële nadere opdrachtgevers en leveranciers.
In deze presentatie proberen we in 10 slides inzicht te geven in onze werkwijze.