Erken mij - artikel over dilemmalogica

Artikel (uit het blad C van Logeion) over dilemmalogica en de noodzaak om gevoelens van betrokkenen te erkennen. Auteur: Guido Rijnja.