Gebruiksscenario's CASI

Afhankelijk van beschikbare tijd, middelen en aantal deelnemers past een andere toepassing van CASI. Kies uit één van de drie scenario's.