Gedragwijzer: 7 vragen over het toepassen van gedragskennis in beleid

Hoe voer je het gesprek over wat het beste werkt om tot het gewenste gedrag van je doelgroep te komen? Zijn er bijvoorbeeld (nieuwe) regels nodig? Gaan we belonen, handhaven of werken aan de sociale norm? Of volstaat communicatie? Deze gespreksleidraad bevat zeven vragen om het gesprek hierover tussen communicatie en beleid te ondersteunen.