Aanvullende inzichten bij literatuurstudie Gedragsverandering via campagnes - 2015

De literatuurstudie ‘Gedragsverandering via campagnes 2.0’ geeft een overzicht van nieuwe wetenschappelijke inzichten in gedragsverandering die relevant kunnen zijn voor overheidscampagnes. Daarbij wordt telkens ingegaan op de vraag hoe overheidscommunicatie effectiever invloed kan hebben op gedrag door rekening te houden met deze inzichten.

Vier thema's

De studie gaat in op actuele gedragsinzichten binnen vier thema’s: onbewuste invloeden op gedrag, het beïnvloeden van de risicoperceptie, sociale invloeden op gedrag en weerstand tegen beïnvloeding. Interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijke inzichten over gedrag en de toepassing daarvan in communicatie.

Achtergrond

Deze literatuurstudie is een vervolg van en aanvulling op het rapport ‘Gedragsverandering via campagnes’ uit 2011, geschreven door de Wageningen Universiteit in samenwerking met de Amsterdam School of Communication Research van de Universiteit van Amsterdam (Renes et al., 2011). In dit rapport werd een breed overzicht gegeven van de wetenschappelijke literatuur over gedragsverandering. De inzichten uit dit rapport lagen ten grondslag aan het Campagne Strategie Instrument (CASI) dat sinds 2011 door DPC wordt toegepast in de strategiefase bij de ontwikkeling van overheidscampagnes. De inzichten uit ‘Gedragsverandering via campagnes 2.0’ zijn meegenomen in de huidige versie van CASI.