Geruchten en geroezemoes

“Mensen zijn heel erg geneigd te horen wat ze verwachten te horen. Net als fotodetective Hans Aarsman zouden communicatieprofessionals zich meer als taaldetective moeten gedragen: goed luisteren naar wat tussen de regels door wordt gezegd.” Annette Klarenbeek, lector aan de Hanzehogeschool in Groningen, maakte onder ander naam met haar interactieve communicatie-aanpak op basis van een discoursanalyse van burgerfora over de zaak Vaatstra en het grootschalig DNA-onderzoek. Wat hierbij helpt is de discoursanalystische bril (DAB).

De taal van je omgeving

De DAB leert ons zien wat mensen doen als ze aan het praten zijn, welke (al dan niet bewuste) gesprekstrategieën zij gebruiken, en geeft ons daarmee inzicht in gevoeligheden en controverses die spelen tijdens gesprekken. Door met een disoursanalytische bril te kijken naar taal leren we onze doelgroepen beter kennen en begrijpen en letterlijk de taal te spreken van onze omgeving.

Artikel 'Geruchten en geroezemoes'

Het artikel 'Geruchten geroezemoes' kwam tot stand naar aanleiding van de kennismiddag van de Academie voor Overheidscommunicatie van februari 2015 ‘Geruchten en geroezemoes’. Annette Klarenbeek kwam er vertellen over de discoursanalytische bril en hoe de methode werkt in de praktijk. Auteur is Mireille van Twuijver, adviseur communicatieonderzoek bij Dienst Publiek en Communicatie, ministerie van Algemene Zaken.

geruchten en geroezemoes