Nieuw inzicht in wat mensen doen

Welke invloed heeft de sociale omgeving op de manier waarop mensen beslissingen nemen? Wat gebeurt er met online discussies als de overheid zich in het gesprek mengt? Dat zijn enkele vragen die centraal staan in de pilots van de Innovatieagenda Communicatieonderzoek 2013. Dit is een meerjarenproject waarin de Rijksoverheid nieuwe onderzoeksmethoden test en nieuwe communicatiethema’s onderzoekt.

Het cluster Communicatieonderzoek van Dienst Publiek en Communicatie stelde deze agenda op, samen met onderzoekers van de ministeries, wetenschappers en onderzoekbureaus. In 2012 startte de agenda met vier pilots en in 2013 kregen de pilots een vervolg. Wat is de stand van zaken, welke resultaten zijn vorig jaar geboekt en welke nieuwe vragen liggen er voor komend jaar?

Op Ons CommunicatieRijk is een groep Communicatieonderzoek actief. Geïnteresseerd? Neem eens een kijkje. Je vindt er ook meer informatie over de Innovatieagenda.