"Ik heb maar een paar minuten nodig"

Een sfeer oproepen, beeldend vertellen, gebruik van humor en metaforen. Het zijn ingrediënten die een speech aantrekkelijk maken. De laatste tijd zien we de belangstelling voor speeches toenemen. Hoe is het gesteld met speeches van onze politici? Maken ze gebruik van genoemde ingrediënten? Spreken ze volgens de structuur die werkt?

De Academie voor Overheidscommunicatie vroeg het aan speechschrijvers Renée Broekmeulen en Margriet van Lith en aan Roderik van Grieken van het Nederlands Debat Instituut. Zij analyseerden de speeches van de Algemene Politieke Beschouwingen, waar de fractievoorzitters van alle partijen spreken over het de plannen van het kabinet. Oud-Kamerlid André Rouvoet en journalist Joost Vullings vertellen over hun ervaringen met de Beschouwingen. Hoe komen de speeches tot stand? En hoe gaat de pers ermee om? Een blik achter de schermen.

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van een bijeenkomst van speechschrijversnetwerk ’t Doode Paerdt, de Academie voor Overheidscommunicatie en het Nederlands Debat Instituut, op 11 december 2013. Auteur is Anouk Monté, redacteur bij de Academie voor Overheidscommunicatie.