Laat mensen over je praten

De overheid zoekt steeds nadrukkelijker contact met burgers en belanghebbenden. Ze begeeft zich net als iedereen op platforms waar er over maatschappelijke thema´s wordt gepraat om te zien wat er leeft. Met goed luisteren en het contact opzoeken kan de overheid haar dienstverlening verbeteren en voldoen aan de wens van burgers om gehoord te worden.

Steven Van Belleghem, Vlaams inspirator, auteur en conversation manager, vertelt hoe je conversatiepotentieel kan inzetten om een product of dienst aan de man te brengen, te verbeteren en zo je organisatie meer kwaliteit te laten leveren. Hoe werkt dat in de publieke sector? Moeten communicatieprofessionals hier iets mee en hoe herken je onbenut conversatiepotentieel in het publieke domein?

Dit artikel kwam tot stand naar aanleiding van de kennismiddag van de Academie voor Overheidscommunicatie over de converserende overheid, waarop Steven Van Belleghem sprak en Rijskwaterstaat een presentatie gaf over twitterende weginspecteurs. Auteur is Udo Hoeke, kennisadviseur bij de Academie.