Aanmeldformulier campagnes Rijksoverheid

Aanmeldformulier campagnes

Wat is het beoogde mediabudget voor de campagne?(verplicht)
Let op: wil je gebruik maken van een bureau onder de raamovereenkomst campagnedienstverlening, is aanmelden altijd verplicht. Ook bij een laag budget.
Heeft er al een campagne-adviessessie plaatsgevonden?
Let op: is het budget hoger dan € 150.000 (incl. BTW), dan is een campagne-adviessessie verplicht. Is het budget lager, dan is zo’n adviessessie optioneel.
Is er een onderzoeksbehoefte?
Bij een media-inzet van 150.000 euro (incl. BTW) of meer is campagne-effectonderzoek verplicht. Is het budget lager, dan is zo’n onderzoek optioneel. Daarnaast is het gebruikelijk om in de ontwikkelingsfase van de campagne onderzoek te doen, bijv. een concept- en/of pretest. In hoeverre is hier behoefte aan? (Op basis van beschikbaarheid wordt gekeken wat mogelijk is).
Beschrijf wat er moet worden aangepakt of veranderd?
Formuleer het communicatiedoel. Welk probleem moet communicatie oplossen en welke rol heeft communicatie? Beschrijf het doel los van beoogde resultaten en oplossingsrichtingen.
Wie is de beoogde afzender?(verplicht)
Dit vanwege de huisstijl. Meer informatie over afzenderschap vind je op rijkshuisstijl.nl
Is er al een leverancier beschikbaar?(verplicht)
Is er een nadere overeenkomst met een van de bureaus onder de raamovereenkomst Campagnedienstverlening.
Let op: de bureaus onder de raamovereenkomst campagnedienstverlening mogen alleen worden ingezet voor werkzaamheden gerelateerd aan een aangemelde campagne.
field_hint
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)