Aanmeldformulier campagnes Rijksoverheid

Aanmeldformulier campagnes

Beschrijf wat er moet worden aangepakt of veranderd?
Formuleer het communicatiedoel. Welk probleem moet communicatie oplossen en welke rol heeft communicatie? Beschrijf het doel los van beoogde resultaten en oplossingsrichtingen.
Wie is de beoogde afzender?(verplicht)
Dit vanwege de huisstijl. Meer informatie over afzenderschap vind je op rijkshuisstijl.nl
Hoe hoog is het beoogde mediabudget voor de campagne?(verplicht)
Let op: wil je gebruik maken van een bureau onder de raamovereenkomst campagnedienstverlening, is aanmelden altijd verplicht. Ook bij een laag budget.
Is er een onderzoeksbehoefte?
Bij een media-inzet van 150.000 euro (incl. BTW) of meer is campagne-effectonderzoek verplicht. Is het budget lager, dan is zo’n onderzoek optioneel. Daarnaast is het gebruikelijk om in de ontwikkelingsfase van de campagne onderzoek te doen, bijv. een concept- en/of pretest. In hoeverre is hier behoefte aan? (Op basis van beschikbaarheid wordt gekeken wat mogelijk is).
De campagne is:
Herhaling: Het gaat om het opnieuw voeren van een campagne die eerder is gevoerd. De campagne is voor minimaal 80% hetzelfde als afgelopen jaar en het concept verandert niet. Let op: een campagne-adviessessie is niet nodig, wel moet de checklist herhalingscampagnes zijn ingevuld. Nieuw of herijking: Het gaat om een geheel nieuwe campagne over een onderwerp waar niet eerder campagne over is gevoerd. Of het gaat om een bestaande (meerjarige) campagne met een nieuwe insteek of positionering. Let op: is het mediabudget hoger dan € 150.000 (incl. BTW), dan is een campagne-adviessessie verplicht. Is het budget lager, dan is een adviessessie optioneel.
Heeft er al een campagne-adviessessie plaatsgevonden?
Let op: is het beoogde mediabudget hoger dan € 150.000 (incl. btw) en gaat het om een nieuwe campagne of een herijking van een bestaande campagne, dan is een campagne-adviessessie verplicht. Is het mediabudget hoger dan € 150.000 (incl. btw) en gaat het om een herhalingscampagne dan is het invullen van een checklist voor herhalingscampagnes verplicht. Is het mediabudget lager dan € 150.000 (incl. btw), dan is een adviessessie optioneel.
Is er al een leverancier beschikbaar?(verplicht)
Is er een nadere overeenkomst met een van de bureaus onder de raamovereenkomst Campagnedienstverlening.
Let op: de bureaus onder de raamovereenkomst campagnedienstverlening mogen alleen worden ingezet voor werkzaamheden gerelateerd aan een aangemelde campagne.
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)