Wet open overheid

De Tweede Kamer heeft in april 2016 ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel open overheid (Woo). De wet wordt gezien als de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is bedoeld om de overheid transparanter te maken.

De wet bevestigt de toegang tot publieke informatie als recht van burgers en verplicht de overheid tot openbaarmaking van bepaalde categorie├źn informatie. Een Informatiecommissaris moet overheden en burgers helpen en conflicten oplossen.┬á