Beeldproducten die je online gebruikt moeten voldoen aan de zogenaamde webrichtlijnen. Dit is een set eisen waarmee websites optimaal vindbaar en toegankelijk zijn, ongeacht de manier waarop je website bezoekt. Ook kunnen mensen met een beperking door middel van correct toegepaste webrichtlijnen de content tot zich nemen.

Voor beeld gelden specifieke richtlijnen. De meeste websites van de Rijksoverheid moeten voldoen aan versie 2 van de webrichtlijnen, niveau AA. Meer informatie over de webrichtlijnen kun je vinden op de website Digitoegankelijk.nl.

Webrichtlijnen voor video

Om een video goed toegankelijk te maken, is het belangrijk dat de kern van de video ook zonder de visuele component te begrijpen is, bijvoorbeeld voor slechtzienden. Tegelijkertijd moet er ook een volwaardig gesynchroniseerd tekstalternatief zijn, bijvoorbeeld voor mensen met een gehoorbeperking of gebruikers die de video zonder geluid willen kijken. Door het toevoegen van 3 bestanden aan je video voldoe je in principe aan de webrichtlijnen.

Ondertiteling

Het gaat hier om een speciale vorm van ondertiteling bedoeld voor doven en slechthorenden. Deze ondertitels bevatten niet alleen de gesproken tekst, maar beschrijven ook andere dingen die te horen zijn. Bijvoorbeeld geluidseffecten (een ontploffing, een deurbel), muziek, gelach, locatie en identificatie van de spreker (als je aan de stem kunt horen wie iets zegt, maar deze persoon niet te zien is).

Audiodescriptie

In een audiobeschrijving vertelt een stem belangrijke details die je niet kunt afleiden uit de geluidstrack van de video. Dat kan bijvoorbeeld gaan om handelingen, personages en belangrijke scèneovergangen, maar ook om tekst die op het scherm te zien is. De audiobeschrijving is dus een aanvulling op wat al te horen is. De stem van de audiobeschrijving vertelt alléén op de momenten dat er pauzes zijn in de geluidstrack. Als alle belangrijke visuele details ook af te leiden zijn uit de originele geluidstrack is een audiobeschrijving niet verplicht.

Transcript

Een transcript is een uitgeschreven tekst van alle essentiële visuele en auditieve informatie in de video. In het transcript vertel je zo compleet mogelijk het verhaal van het filmpje. Je vertelt wat er gebeurt, dus wat er te zien en te horen is, en wat er gezegd wordt, door wie. Eventuele interactieve elementen neem je ook op in het transcript. Kun je in het filmpje bijvoorbeeld op een knop drukken, dan neem je in het transcript een link op naar de pagina waar je die actie kunt uitvoeren.

Webrichtlijnen voor foto’s en infographics

Bij een statische infographic kan een redactie deze tekst apart bij het beeld plaatsen. Bij foto bijvoorbeeld als een zogenaamde alt-tekst. Bij een dynamische infographic staat het tekstalternatief al in de infographic en is benaderbaar door een spraakcomputer. Deze tekst hoeft niet apart geplaatst te worden.