User eXperience (UX)

User eXperience (UX) is de waarneming van een eindgebruiker bij gebruik van bijvoorbeeld een website of app. De UX is goed als de eindgebruiker op een plezierige manier, zonder fouten, een taak tot een goed einde kan brengen. De Rijksoverheid is verantwoordelijk dat de doelgroep, burgers en professionals hun taken kunnen uitvoeren. Denk aan DiGiD, uitkeringen en subsidies aanvragen.

Functionaliteit en bruikbaarheid

Gebruiksvriendelijkheid is een belangrijk onderdeel van UX. Gebruiksvriendelijkheid die de taak van de eindgebruiker goed ondersteunt. De kwaliteit van een applicatie of website wordt niet alleen bepaald door de functionaliteit (utitility), maar ook door de bruikbaarheid (usability), zoals onder meer gedefinieerd in ISO 9241. Een website of app met een hoge bruikbaarheid is:

  • snel te leren (intuïtief);
  • efficiënt te gebruiken (snel en zonder fouten); 
  • effectief (ondersteunt de taak);
  • prettig in gebruik (subjectieve beleving).

Naast dat burgers en professionals die een overheidssite bezoeken in staat moeten zijn om de website of app te kunnen gebruiken, is het ook de bedoeling dat ze ze willen gebruiken.