De Rijksoverheid zet voor haar communicatie diverse kanalen in. Van online platforms tot social media. Lees meer over deze kanalen en wanneer en hoe je ze kunt gebruiken.