Trend: Blockchainrevolutie

Blockchain kan een gamechanger worden, net als het internet in de jaren negentig. Een blockchain is een decentrale, open database, waarvan niemand exclusief eigenaar is. Waar mensen voorheen afhankelijk waren van banken, notarissen en de overheid als het ging om betrouwbare transacties, vervaagt deze rol door de opkomst van blockchaintechnologie. Werkwijzen kunnen transparanter, democratischer, efficiënter en veiliger worden. Bij de Rijksoverheid lopen volop pilots met deze nieuwe technologie.

Voorbeeld: Privacygevoelige dossiers delen met blockchain

De overheid doet verschillende verkenningen naar mogelijke toepassingen van de blockchain. Volgens adviseurs Marloes Pomp en Koen Hartog kan de dienstverlening met de blockchain beter worden (lees: sneller, efficiënter en betrouwbaarder). En kunnen burgers eigendom krijgen over meer van hun gegevens; veiliger en autonomer dan ooit. Een van de blockchainpilots bij de Rijksoverheid is die van Halt-Straf. Er is onderzocht of er een betere bescherming van persoonsgegevens in de JenV-jeugdketen mogelijk is. Conclusie: de blockchain kan zo ingericht worden dat bepaalde processen sneller en veiliger kunnen worden uitgevoerd. En met een niet-publieke blockchain hoeft alleen bureau Halt van de identiteit van de jongere op de hoogte te zijn en kunnen andere partijen alleen toegang krijgen tot need-to-know informatie. Op dit moment wordt vaak nog het volledige dossier lokaal bij verschillende partijen opgeslagen. (Zie trend 13: Toenemend bewustzijn privacyrisico’s)