Techdriven – van mens naar machine, van fysiek naar virtueel

Nieuwe technologieën, zoals bots, de blockchain en augmented reality, hebben steeds meer impact op de manier waarop we met elkaar samenleven en communiceren. De omvang daarvan is nog lang niet zichtbaar omdat er veel achter de schermen gebeurt. Bovendien versterkt de ene ontwikkeling de andere. Er is een verschuiving gaande van mens naar machine en van de fysieke wereld naar de virtuele wereld. Deze nieuwe technologie maakt ons kwetsbaarder voor cyberdreigingen.