Trend: Scheidslijnen en gevoelens van uitsluiting

Soms kunnen verschillen problematisch worden, bijvoorbeeld omdat de ongelijkheid toeneemt. Dan worden het scheidslijnen. Dit wordt versterkt als media de uitersten expliciet benoemen. Dit werkt gevoelens van uitsluiting en onbehagen in de hand. Het is verstandig de termen scheidslijn, tweedeling of kloof niet te lichtvaardig te gebruiken, omdat die framend werken: ze veronderstellen een probleem. Daarnaast kun je als communicatieprofessional inclusief handelen: er voor zorgen dat, dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden. En de verbinding organiseren tussen mensen die niet de neiging hebben om met elkaar te communiceren.

Voorbeeld: Etnisch profileren

Rapper Typhoon werd in 2016 staande gehouden vanwege de combinatie van zijn huidskleur en zijn dure auto. De politie in Zwolle gaf het ruiterlijk toe. Het is de aanleiding voor een discussie in de media over vermeend etnisch profileren. Dat hier sprake van is in Nederland, kan volgens wetenschappers niet worden geconcludeerd: "Stellige conclusies over de mate van etnisch profileren door de politie in Nederland worden niet gedragen door bestaand onderzoek. Maar het is wel een belangrijk thema, want alleen al het ervaren van etnisch profileren werkt ondermijnend voor het vertrouwen in, en medewerking met de politie".
 

Voorbeeld: WijkSafari

Een beproefd concept om mensen met elkaar in contact te brengen is de WijkSafari van theatermaker Adelheid Roosen. Dit is een locatievoorstelling waarbij bezoekers lopend, per fiets of scooter door een wijk trekken. Het gebeurde al in Amsterdam en Utrecht. De bezoekers kijken naar scènes op straat en bij wijkbewoners thuis. Ondertussen krijgen ze opdrachten om in gesprek te gaan. Nieuwe ontmoetingen staan centraal. De WijkSafari is ook door de gemeente Amsterdam en de politie ingezet. Het contact tussen groepen geeft minderheden een stem, weet vooroordelen te beslechten en leidt tot realistischer beleid. "Als je iemand van een andere cultuur ontmoet, dan ben je geneigd je eerst terug te trekken. Je weet simpelweg niet hoe je moet handelen. Maar als je die angst voor het vreemde nooit doorhuivert, dan blijf je erdoor overvallen worden. Dan blijft intermenselijk contact een ongetrainde spier", zegt Roosen.