Trend: Maatschappelijk onbehagen neemt toe

Het maatschappelijk onbehagen neemt licht toe. Mensen maken zich zorgen over bijvoorbeeld de manier van samenleven en ervaren een gevoel van onmacht. De overheid kan onbehagen veroorzaken wanneer zij te weinig oor heeft voor gevoelens die er leven en haar prestaties als ondermaats worden ervaren. De overheid kan aan de andere kant ook oplossingen bieden: misstanden aanpakken en empathischer zijn.

Voorbeeld: Voor mekaar

In 2014 startte de gemeente Rotterdam het actieprogramma ‘Voor mekaar’. Via dit actieprogramma zijn onder andere alle 75-plussers in zes zogenoemde ‘accentwijken’ benaderd voor een huisbezoek. Eenzaamheid is in Rotterdam één van de grootste sociale problemen. En er rust een taboe op. De aanpak lijkt succesvol. In 2016 was er een daling zichtbaar van de gevoelde eenzaamheid in Rotterdam, tegen een stijgende landelijke trend in.