Trend: Er zijn meer verschillen

De verschillen in leefstijlen nemen toe en daardoor zijn mensen minder makkelijk in groepen op te delen. Denk aan ‘de ouderen’ die steeds minder homogeen zijn. Mensen verschillen op heel veel kenmerken, zoals opleidingsniveau, inkomen of religie; verschillen die er altijd al zijn geweest en die vaak onderling samenhangen. Het blijkt in de praktijk nog lastig om bij communicatie niet automatisch uit te gaan van op het eerste gezicht logische doelgroepen. Wat zijn de alternatieven? Een paar richtingen: communicatie ingericht rond belangrijke levensgebeurtenissen (life events), hyperpersonalisatie of gedrag van mensen centraal stellen.

Voorbeeld: Hello Quintastics

Vijftigers worden onder de noemer 50-plus ten onrechte op één hoop gegooid met 60-ers en 70-ers. Vijftigers staan volop in het leven, werken vaak nog en hebben zorgtaken voor zowel (kleine) kinderen als hun (oude) ouders. Er zijn ook meer verschillen tussen vijftigers vergeleken met vorige generaties. Verschillen in mate van activiteit, gezondheid, opleidingsniveau en financiële mogelijkheden. Dit heeft onder andere te maken met een minder vaste levensloop, maar ook met persoonlijkheid: hoe makkelijk ga je om met veranderingen en wil of kun je daar in mee. Door demografische ontwikkelingen en de stijgende levensverwachting nemen de verschillen alleen maar verder toe. Zo zal bijvoorbeeld de zorgvraag veranderen door de toename van het aantal 75-plussers met een niet-westerse achtergrond, door andere ziektebeelden en door culturele verschillen in wat ze van hulp verwachten.