Meer dan privacy – zeggenschap over je gegevens, je leven

Het gebruik van persoonsgegevens raakt de privacy van mensen. De voordelen van datatoepassingen staan nog vaak op de voorgrond, maar de aandacht voor de schaduwzijden groeit. Het debat gaat daardoor steeds meer over fundamentele kwesties: macht, marktordening en autonomie. Wie is eigenaar van de data? Zijn er nieuwe mensenrechten nodig? Het bewustzijn over de privacyrisico’s neemt toe. Meer mensen hebben behoefte aan controle en zeggenschap over hun gegevens. Bedrijven spelen daarop in, mede ingegeven door de nieuwe privacywetgeving van mei 2018.