Trend: Sociaal ondernemerschap en zingeving

Meer consumenten kopen maatschappelijk bewust. Ze houden in hun koopgedrag rekening met milieu-, ethische of politieke overwegingen. Dat blijken niet meer alleen mensen met een goed gevulde portemonnee te zijn. Het gaat om een bredere groep. Mensen verwachten niet alleen van zichzelf maar ook van organisaties en van de overheid dat zij maatschappelijke meerwaarde leveren, of een hoger doel nastreven. Dit is te zien aan de groei van het aantal sociale ondernemingen in Nederland die niet alleen de winst centraal stellen, maar ook de betekenis voor de samenleving. 

Voorbeeld: De Eerlijke Geldwijzer

De Eerlijke Geldwijzer maakt het investeringsbeleid van banken en verzekeraars op het gebied van duurzaamheid inzichtelijk voor de consument. Het is een samenwerkingsverband tussen Oxfam Novib, Amnesty International, Milieudefensie, FNV, Pax en World Animal Protection. De wijzer werd in 2015 samengesteld uit de Eerlijke Bankwijzer en de Eerlijke Verzekeringswijzer. Door te laten zien hoe de verschillende banken en verzekeraars scoren op maatschappelijk verantwoord ondernemen, hoopt de Eerlijke Geldwijzer op meer duurzame investeringen.

Voorbeeld: Campagne om taboe op schulden te doorbreken

Zweterige handjes bij het pinnen? De gemeente Amsterdam is in januari 2017 een campagne gestart om de weg naar schuldhulpverlening te vergemakkelijken: ‘Wees er op tijd bij’. Het woord ‘schuld’ hebben ze daarbij bewust vermeden, omdat dat het taboe in stand houdt. Mensen met financiële problemen schamen zich vaak om hulp te vragen en werken zich zo verder in de problemen. Ook omroep HUMAN besteedde aandacht aan dit onderwerp in de documentaireserie Schuldig.