DIY-maatschappij – meer initiatieven van burgers en bedrijven

DIY – do it yourself. Burgers en bedrijven ontplooien steeds meer eigen initiatief in de doe-het-zelfeconomie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vele crowdfundingsacties. Er worden deelplatforms opgericht die soms publieke waarden onder druk zetten. Deze initiatieven ontstaan vanuit verschillende behoeftes, zoals sociaal ondernemerschap en zingeving. Veel mensen willen iets goeds doen voor de maatschappij. Aan de andere kant wordt deze ontwikkeling afgedwongen, doordat de overheid taken afstoot. Mensen kunnen veel zelf, maar de grenzen aan de zelfredzaamheid worden zichtbaar.