Coping – vertrouwen zoeken, omgaan met onzekerheid

Waarop kun je bouwen? Het vertrouwen in instituties neemt af. Mensen zoeken het vertrouwen daarom meer bij elkaar. Dit uit zich bijvoorbeeld in meer beoordelingssystemen: ratings en reviews van producten en diensten, al is de vraag of die allemaal echt zijn. De bestaansonzekerheid neemt toe: mensen hebben minder vaak een (vaste) baan, robotisering en digitalisering nemen steeds meer banen over, en bovendien moeten ze werk en zorgtaken vaker combineren. Het vergt van mensen dat ze bijblijven en flexibel zijn. Jongeren nemen de onzekerheid meer zoals die is en zoeken hun eigen weg.