Speeches

Ministers, staatssecretarissen, maar ook directeuren houden per jaar tientallen en vaak zelfs honderden speeches. In het verleden schreven beleidsmedewerkers of persvoorlichters deze teksten. Vanaf midden jaren negentig is de functie van speechschrijver ontstaan. Sinds het begin van deze eeuw hebben alle ministeries 1 of meer speechschrijvers in dienst. 

Stijlmiddelen en anekdotes zijn belangrijk als een speechschrijver een speech schrijft. Maar het is ook belangrijk bij de uitspraak van een speech. Uit onderzoek blijkt dat deze elementen de overtuigingskracht van een speech verhogen. De teksten van speeches zijn tegenwoordig informeler geworden, minder ambtelijk, korter en meer publieksgericht. Ook gebruiken speechschrijvers meer stijlfiguren zoals humor, vergelijkingen, anekdotes, wij- en u-stijl.