Communicatiemiddelen tijdens crisis

De overheid moet tijdens een crisis nadrukkelijk rekening houden met de gevoelens in de samenleving. De crisis zoals het publiek deze ervaart is de echte crisis. Dit vereist dat de overheid in een crisissituatie van buiten naar binnen denkt. De informatievoorziening is gebaseerd op datgene wat burgers willen en moeten weten. 

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. De NCTV beschikt over diverse communicatiemiddelen. Zoals Crisis.nl en het publieksinformatienummer 0800-1351. Dit nummer kan 24 uur per dag, 7 dagen per week worden ingezet. Op Crisis.nl staat tijdens een ramp of crisis informatie voor burgers over het incident. Ook bevat Crisis.nl informatie over hoe burgers zich in veiligheid kunnen brengen. De overheid brengt burgers die in de directe omgeving van een (dreigende) noodsituatie zijn op de hoogte met een tekstbericht op de mobiele telefoon. Dit gebeurt met NL-Alert, het alarmmiddel voor op de mobiele telefoon. De crisiscommunicatieadviseurs van de NCTV adviseren over de inzet van de middelen.

Risico- en crisisbarometer

Ieder half jaar worden voor een basismeting 1.000 Nederlanders van 16 jaar en ouder telefonisch geïnterviewd over hun zorgen, gevoel van veiligheid en vertrouwen in de overheid op het gebied van risico- en crisiscommunicatie. De resultaten vormen samen de Risico- en Crisisbarometer. Hiermee kan de communicatie tijdens een crisis afgestemd worden op de behoeften van het publiek.

Voorkomen en voorbereiden crises en rampen

Aan de hand van de Strategie Nationale Veiligheid onderzoekt het kabinet of overheden, bedrijven en burgers goed zijn voorbereid op crises en rampen. Als het nodig is, komen er extra maatregelen, zoals continuïteitsplannen. Die zorgen ervoor dat bedrijven en overheden blijven functioneren na bijvoorbeeld een uitbraak van een pandemie.