Risicocommunicatie

Risicocommunicatie omvat voorlichting en communicatie over risico’s waaraan mensen kunnen blootstaan voordat zich een ramp voordoet. Crisiscommunicatie vindt plaats terwijl of kort nadat er zich een ramp heeft voorgedaan. Goede risico- en crisiscommunicatie staat voor het verspreiden van juiste, tijdige en begrijpelijke informatie over en tijdens een crisis of ramp.