Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet verhoogt de vindbaarheid van de content.

Hoe voldoe je aan OWMS?

Als een website gebruik maakt van metadatering gebruik je OWMS. Het toevoegen van data over de content gebeurt meestal in het CMS. Metadata wordt daar waar mogelijk automatisch toegevoegd, maar het is veelal een taak die bij redacties wordt ondergebracht.

Websites van de Rijksoverheid gebruiken vaak het contentmodel van het Platform Rijksoverheid Online om volgens OWMS te metadateren. Dit contentmodel wordt beheerd door DPC.

Formele basis en verplichting OWMS

Sinds november 2011 is maakt OWMS deel uit van de verplichte lijst met open standaarden van het Forum Standaardisatie.