Verplichte dienstverlening

Voor websites van de Rijksoverheid zijn er een aantal verplichte diensten. Deze verplichte dienstverlening bevordert professionaliteit, uniformiteit en efficiency.