Veiligheid webapplicaties

Beveiligingsrichtlijnen zijn breed toepasbaar voor ICT- oplossingen die gebruik maken van webapplicaties. Denk aan veilig ontwikkelen, beheren en aanbieden van webapplicaties en bijbehorende infrastructuur.

Praktische uitvoering van veiligheid webapplicaties

Het gaat om de volgende richtlijnen gezamenlijk: 

Website-bouwers en architecten implementeren deze richtlijnen.

Contact

De Dienst Publiek en Communicatie/Online Advies/Team Kwaliteit & Innovatie onderhoudt de informatie in dit onderwerp. Neem voor vragen, aanvullingen en/of verbeteringen contact op met kwaliteit@minaz.nl.