Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS)

De Overheid.nl Web Metadata Standaard (OWMS) is de metadatastandaard voor informatie van de Nederlandse overheid op internet. De standaard is gebaseerd op de internationale metadatastandaard van het Dublin Core Metadata Initiative (DCMI).

Wat zijn metadata?

Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Metadateren van publieke overheidsinformatie op internet verhoogt de vindbaarheid van de content.

Formele basis en verplichting OWMS

Praktische uitvoering OWMS

De toevoeging van data over de content gebeurt meestal in het CMS. Metadata wordt daar waar mogelijk automatisch toegevoegd, maar het is veelal een taak die bij redacties wordt ondergebracht. Bij het metadateren moet je gebruik maken van de OWMS.

De Rijksoverheid veel gebruikt veel het Rijksoverheid.nl IPM model in het rijksbrede register van het OWMS. 

Zie ook

  • OWMS Forum Standaardisatie