Analyse webstatistieken

De analyse van webstatistieken geeft inzicht in het gedrag van online doelgroepen. Maar ook in de prestaties van een website en in de efficiëntie en effectiviteit van online marketing. Het doel van de webdienst is om webanalyse effectief in te zetten als instrument voor sturing en verantwoording.

Formele basis en verplichting webstatistieken

  • ICBR besluit 15 maart 2011

Praktische uitvoering webstatistieken

Door webanalyse krijgen directies Communicatie inzicht in de effectiviteit van online communicatie en online marketing. Hierdoor kunnen zij beter sturen op het rendement van hun online activiteiten en -bestedingen. Dienst Publiek en Communicatie (DPC) helpt ministeries webanalyse effectief in te zetten. Daarvoor maakt de dienst gebruik van een mantelovereenkomst met 4 marktpartijen. De online adviseurs:

  • geven advies over welke prestatie-indicatoren (kpi’s) geschikt zijn om de effectiviteit en efficiëntie van de online communicatiemiddelen te meten. Ook adviseren zij welke meetsysteem het meest geschikt is en hoe je dit moet inrichten;
  • verzorgen trainingen voor eindgebruikers van meetsystemen en analysetools;
  • rapporteren periodiek aan de website-eigenaren over de prestaties van de website en de bijbehorende online marketing. Op basis daarvan adviseren zij hoe je de effectiviteit en efficiëntie van de website kunt verbeteren.