Samenwerkingsverbanden

De Rijksoverheid kent samenwerkingsverbanden op het gebied van online media. Gericht op kennisoverdracht, beleidsvorming of samenwerking.

Netwerk kwaliteit Rijksoverheidswebsites

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) faciliteert bijeenkomsten voor een groep eigenaren van 25 Rijksoverheidswebsites. Deze 25 websites ontvangen als groep het overgrote deel (>80%) van alle bezoeken aan Rijksoverheidswebsites. Dit gegeven maakt dat de groep eigenaren van deze websites verantwoordelijkheden, maar ook wensen en belangen deelt. Kwalitatieve verbeteringen in deze groep betekenen dus veel voor de communicatie van de Rijksoverheid. De leden van het netwerk maken gebruik van een eigen groep in de community OnsCommunicatieRijk.

De 25 meest bezochte websites van de Rijksoverheid ontvangen als groep meer dan tachtig procent van alle bezoeken aan Rijksoverheidswebsites.

Deze 25 meest bezochte websites van de Rijksoverheid ontvangen als groep het overgrote deel (>80%) van alle bezoeken aan Rijksoverheidswebsites.

Gebruiker Centraal

De Gebruiker Centraal is een online en offline community van professionals binnen de overheid. Deze community organiseert gezamenlijk bijeenkomsten, conferenties, excursies en pizzasessies. Om te leren van elkaars ervaringen, ideeën op te doen en plannen te maken. Daarbij worden nuttige verbindingen gelegd naar aansluitende initiatieven en naar het bedrijfsleven. Online kunnen methoden & technieken, cases en tips met elkaar worden gedeeld. De Gebruiker Centraal is een breed gedragen initiatief. ICTU & Logius zijn verantwoordelijk voor het beheer van het netwerk. Het wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Nieuwsgierig? Dit kan je nu al doen:

  • Volg de Gebruiker Centraal op Twitter via @GebrCentraal.

Leernetwerk User Experience

Bij user experience staat de eindgebruiker centraal bij het ontwikkelen, doorontwikkelen en beoordelen van een website of informatiesysteem. Onder user experiencevallen ook thema’s als< user centered design, usability en bijvoorbeeld het werken met persona's.

Voor wie

Dit leernetwerk is voor rijksambtenaren die actief werken aan (het verbeteren van) user experience. De functie van de deelnemers kan heel verschillend zijn. Deelnemers werken bijvoorbeeld als

Wanneer

Het leernetwerk komt 4 keer per jaar bijeen. Een bijeenkomst duurt een dagdeel. Meld je aan op Ons CommunicatieRijk.

Activiteiten tijdens een bijeenkomst

Deelnemers presenteren en bespreken praktijkcases, wisselen ervaringen uit, of buigen zich over een vraagstuk uit de praktijk waar meerdere mensen mee worstelen, maar waar nog geen goed antwoord op is. Soms wordt er ook een expert van buiten uitgenodigd.

Kosten

Geen kosten.

Contact

De Dienst Publiek en Communicatie/Online Advies/Team Kwaliteit & Innovatie onderhoudt de informatie in dit onderwerp. Neem voor vragen, aanvullingen en/of verbeteringen contact op met kwaliteit@minaz.nl.