Platform Rijksoverheid Online (PRO)

De gedachte achter Platform Rijksoverheid Online (PRO) is dat er een centrale plek is waar organisaties binnen de Rijksoverheid met een kleine moeite een (platform)website kunnen laten aanmaken. En dat zij kunnen kiezen welke onderdelen deze website moet bevatten. Hosting, professioneel beheer en ondersteuning zijn hierbij afgedekt. Gebruikmakend van de kennis en ervaring die DPC de afgelopen jaren heeft opgebouwd met Rijksoverheid.nl, Government.nl en Defensie.nl, is de achterliggende omgeving en technologie nu open voor gebruik door andere organisaties binnen de Rijksoverheid.

Formele basis en verplichting PRO

Er bestaat geen formele verplichting om van PRO gebruik te maken. In het kader van de websanering binnen de Rijksoverheid is er wel sprake van een 'Pas-toe-of-leg-uit' situatie. De minimale kosten, de naleving van alle richtlijnen en het centraal belegde beheer zijn sterke argumenten om opdrachten niet in de markt uit te zetten. Daarnaast gaat inbesteding natuurlijk altijd boven uitbesteding.

Praktische uitvoering PRO

Het is niet langer nodig een webbureau aan het werk te zetten, ontwerpers in te schakelen of over hostingcontracten te onderhandelen. Platform Rijksoverheid Online neemt deze zorg uit handen. Op basis van een bibliotheek aan bouwblokken, wordt een nieuwe website gemaakt. 

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) zorgt voor de techniek, de doorontwikkeling, het beheer en de beveiliging. Ook richtlijnen zoals de Toegankelijkheidseisen zijn automatisch technisch afgedekt voor elke platformsite, inclusief de benodigde audits.

Als website-eigenaar en redacteur krijg je toegang tot een afgeschermd content management systeem (cms) om zelf de website te vullen en bij te houden. DPC zorgt voor een training. Ondertussen houdt DPC de technologie actueel en zorgt zij voor doorontwikkeling. Door deelname aan Platform Rijksoverheid Online neemt DPC de zorg uit handen.

Het Platform Rijksoverheid Online biedt:

 • ruime keuze aan functionele mogelijkheden;
 • volledig verzorgde (web)omgeving, hosting en infrastructuur;
 • behoud van je eigen, herkenbare identiteit;
 • content in eigen beheer;
 • continue doorontwikkeling op basis van gezamenlijke behoeften;
 • open standaarden en open source technologie (Hippo CMS);
 • zorg voor de geldende kaders en richtlijnen voor Rijksoverheidswebsites;
 • reguliere toetsing en audits;
 • centrale financiering uit VoRa en ICBR;
 • professionele gebruikersondersteuning;
 • toegang tot kennis en ervaring op online- en redactioneel gebied.

Kan ik meedoen?

Alle websites van de Rijksoverheid, nieuw of bestaand, komen in aanmerking voor deelname aan het Platform Rijksoverheid Online.

Wat kost deelname aan Platform Rijksoverheid Online?

Het Platform werd tot juli 2020 volledig centraal gefinancierd vanuit de VoRa en ICBR. Vanwege het grote succes van het Platform met inmiddels meer dan 550 websites is er extra financiering nodig om de doorontwikkeling van het Platform te bekostigen. Er wordt hiervoor een jaarlijkse bijdrage per website/magazine gevraagd die wordt gefactureerd aan het kerndepartement. Het kerndepartement besluit of deze bijdrage wordt door gefactureerd aan de aanvrager. 

Hoe meld ik me aan?

Meedoen is eenvoudig. Het is mogelijk je huidige website te migreren naar Platform Rijksoverheid Online of een geheel nieuwe website aan te maken. Aanmelding verloopt via enkele stappen:

 • de wens voor deelname maak je kenbaar aan je liaison bij Directie Communicatie, meestal is dit het CRC-lid van het ministerie;
 • na akkoord legt deze contact met DPC;
 • DPC wijst een online adviseur toe;
 • de online adviseur brengt met behulp van bureau-onderzoek en een intakegesprek de wensen en mogelijkheden in kaart;
 • bij een positief advies wordt het project gestart en maakt DPC de platformsite aan, biedt toegang tot het cms en verzorgt de training en verdere gebruikersondersteuning.

Als website-eigenaar blijf je verantwoordelijk voor de content, gewenste structuur en invulling van de website.

Meer informatie

Bekijk het stappenplan van aanvraag tot livegang.

PRO-websites en -magazines

Op de Demosite Platform Rijksoverheid Online staat een lijst met alle websites die gebruik maken van deze dienstverlening.

Verder bestaat het Platform Rijksoverheid Online uit:

 • De Mediatheek Rijksoverheid (MTRO). 
  Ter ondersteuning van het Cluster Beeldcentrum beheert het Cluster Online Advies een Mediatheek. De Mediatheek is in huis ontwikkeld en bevat de mogelijkheid om foto- en video te uploaden, te metadateren en vervolgens te doorzoeken en downloaden. De input voor het systeem wordt verzorgd door externe fotografen en videoproducenten. Er is gekozen voor een Open Source model. Dit maakt het mogelijk om de software met anderen te delen en gemeenschappelijk door te ontwikkelen. Dit levert een kostenbesparing op ten opzichte van volledig zelf doorontwikkelen. De aanname daarbij is dat verbeteringen voor het collectief goed zijn. In de markt heeft een aantal partijen, waaronder de Politie, al interesse getoond in een dergelijke samenwerking.In deze mediatheek worden alle foto’s, video’s en audiobestanden van departementen en uitvoeringsorganisaties opgeslagen en gedistribueerd.
 • E-mailmanagementservice en persberichtenservice
  Op het Platform biedt DPC een e-mailmanagementservice aan. Deze service draait al langer op Rijksoverheid.nl en is nu ook beschikbaar voor andere websites. Het abonnementssysteem is gecentraliseerd en biedt gebruikers de mogelijkheid zich te registreren of afmelden voor e-mailnieuwsbrieven en de zender om periodiek een nieuwe nieuwsbrief aan te maken. Dezelfde functionaliteit wordt gebruikt voor de persberichtenservice. Deze dienst stelt de pers in staat zich aan te melden voor alerteringen op nieuwsberichten van de Rijksoverheid.
 • PIWIK-webstatistiekenplatform
  Het PIWIK-webstatistiekenplatform voor de Rijksoverheid faciliteert het inzichtelijk maken van bezoekgegevens bij de Rijksoverheid en de vergelijkbaarheid van deze gegevens. Door de (verplichte) Webanalyse-diensten krijgen directies Communicatie inzicht in de effectiviteit van online communicatie en online marketing. Hierdoor kunnen zij beter sturen op het rendement van hun online activiteiten en -bestedingen. Dienst Publiek en Communicatie (DPC) helpt ministeries webanalyse effectief in te zetten. Daarvoor maakt de dienst gebruik van een mantelovereenkomst met 4 marktpartijen.