Domeinnaambewakingsservice (DBS)

Dienst Publiek en Communicatie (DPC) zet zich in voor het preventief en correctief beschermen van de door de Rijksoverheid gebruikte domeinnamen. DBS is een monitoringservice met als doel typosquatting en merkinbreuk op het internet op te sporen. Typosquatting is een vorm van internetmisbruik gebaseerd op het feit dat internetgebruikers zich wel eens vergissen bij het intypen van een websiteadres of mailadres. Deze vorm van misbruik kan schade toebrengen aan de betrouwbaarheid van een instantie en vormt vaak het begin van gerichte phishing aanvallen, waarbij (persoons)gegevens worden geconfisqueerd via een valse website.

Stichting Internet Domeinnaamregistratie

De Stichting Internet Domeinnaamregistratie (SIDN) reguleert en faciliteert de uitgifte van .nl domeinnamen. SIDN is een Domeinnaambewakingsservice (DBS) gestart. Dit is een monitoringsservice om misbruik van domeinnamen op te sporen.

Centrale regeling voor hele Rijksoverheid

DPC heeft namens de Rijksoverheid een centrale regeling getroffen met SIDN. Hierdoor kan de hele Rijksoverheid via DPC gebruik maken van deze dienstverlening. 

Praktische uitvoering DBS

Om gebruik te maken van deze service levert DPC sleutelwoorden bij SIDN aan. Dit zijn woorden die specifiek zijn voor de Rijksoverheid en die voor kunnen komen in een domeinnaam. Bijvoorbeeld 'Rijks'. Als er een domeinnaam wordt geclaimd waarin dit sleutelwoord staat, krijgt DPC hier een melding van. SIDN stelt een omgeving beschikbaar waarin DPC de resultaten van deze service kan inzien en beheren. DPC beheert ongeveer 20 sleutelwoorden voor de Rijksoverheid.

Daarnaast kunnen ministeries extra sleutelwoorden inbrengen. Dit is vooral van belang als het gaat om een website die in de top-25 staat van meeste bezochte websites van de Rijksoverheid. De resultaten van de sleutelwoorden worden (automatisch) doorgezet naar de eigenaren van de betreffende websites.

De gespecialiseerde juristen van DPC ontwikkelen juridische scenario's voor veelvoorkomende vormen van misbruik als het gaat om domeinnamen. 

Contact

De Dienst Publiek en Communicatie/Online Advies/Team Kwaliteit & Innovatie onderhoudt de informatie in dit onderwerp. Neem voor vragen, aanvullingen en/of verbeteringen contact op met kwaliteit@minaz.nl.