De Rijksoverheid stelt eisen aan haar online media. Zo zijn er verschillende verplichte eisen, zoals webrichtlijnen. Maar ook diverse aanbevolen eisen, waar taalniveau B1 een voorbeeld van is.

Uitgangspunten

Voor ambtenaren kan het web een goede bron van informatie bieden voor nieuw beleid. Inzicht in de sentimenten en standpunten van publiek en deskundigen is nodig om beleid te maken dat wordt geaccepteerd. Andersom kan een ambtenaar met zijn kennis en ervaring iets betekenen voor de gemeenschap, of hij kan publiek en deskundigen betrekken bij beleidsontwikkeling.

Uitgangspunten in publicatie

De manier waarop rijksambtenaren online communicatie gebruiken om hun professionele taak te vervullen staat beschreven in de publicatie Uitgangspunten online communicatie rijksambtenaren.