In een krachtenveldanalyse bekijk je hoe partijen zich verhouden tot jou of tot elkaar. Is er onderling vertrouwen? Zijn mensen het eens? Hebben ze dezelfde belangen of drijfveren? Afhankelijk van deze vragen kies je een model.

Factor C

Een krachtenveldanalyse kan onderdeel uitmaken van Factor C, een manier van werken die helpt bij het strategisch aan de slag gaan met communicatie in alle fases. Op ieder moment stel je de vraag: wat willen we bereiken, met wie en hoe? Om dan de afweging te maken welke rol communicatie heeft, en welke middelen worden ingezet. En natuurlijk welke woorden of beelden dan geschikt zijn. Factor C is bij uitstek geschikt voor projecten en programma's waar omgevingsgericht of opgavegericht gewerkt wordt.