Campagnes kunnen het gedrag van mensen (helpen) sturen. Om dit effectief te doen, is een goed doordachte campagnestrategie nodig. Inzichten uit de sociale wetenschap helpen om te komen tot zo’n campagnestrategie.

Binnen de Rijksoverheid zijn deze inzichten zoveel mogelijk vertaald naar de praktijk en zijn verschillende producten ontwikkeld. Deze instrumenten maken het mogelijk om sociaal wetenschappelijke inzichten in de praktijk toe te passen. Zo kunnen ze helpen om door middel van onderbouwde keuzes te komen tot een kansrijke communicatie/campagnestrategie:

  • de literatuurstudie Gedragsverandering via campagnes naar sociaal-wetenschappelijke inzichten in gedragsverandering;
  • het Campagne Strategie Instrument (CASI) om te komen tot een kansrijke communicatie/campagnestrategie;
  • een strategietoets waarmee in een vroegtijdig stadium vast te stellen is in hoeverre een voorgestelde strategische route voor een campagne kansrijk is – voordat de campagne daadwerkelijk wordt ontwikkeld.