Artikelen over gedrag en communicatie

Dienst Publiek en Communicatie is al een aantal jaren bezig met denken over hoe gedragskennis kan worden toegepast in communicatie. In onderstaande artikelen kun je er meer over lezen.

Interventies voor gedragsverandering

Hoe laat je burgers zorgtaken op zich nemen, hun pensioen goed regelen, te
participeren in de samenleving? “Gedrag veranderen vraagt om een gestructureerde
aanpak”, zegt Christine Swankhuisen van bureau Tabula Rasa. Ze maakte een stappenplan dat gaat over interventies die een bijdrage leveren aan gedragsverandering.

Lees het artikel 'Goed voorbeeld doet goed volgen'.

Inspelen op automatismen

Veel beleidsmakers gaan ervan uit dat mensen rationele beslissers zijn, terwijl een groot deel van ons gedrag wordt bepaald door automatismen. Wat kunnen we als communicatieadviseur hiermee? Juist door in te spelen op deze automatismen en op hoe mensen informatie verwerken kan communicatie gedrag veranderen. Hoe pak je dat aan? Reint Jan Renes, lector crossmediale communicatie bij de Hogeschool Utrecht, geeft een aantal concrete adviezen over gedragsverandering.

Lees het artikel 'De geest is gewillig, het vlees is zwak'.

Gedrag op online platforms

Hoe werken de gedragsprincipes op de online platforms als LinkedIn, Twitter en Facebook? Mensen laten hier allerlei sporen van gedrag zien: netwerken, kopen, volgen en ‘liken’. Hoe werken deze social media en hoe zetten ze mensen aan tot bepaald gedrag? Mediapsycholoog Mischa Coster vertelde in een kennismiddag over dat gedragsprincipes uit de sociale- en mediapsychologie ook hier van toepassing
zijn.

Lees het artikel 'Je bent wie je kent'.