Aan de slag met gedragskennis

Om communicatie en beleid effectiever te maken, is het belangrijk een grondige gedragsanalyse te doen over de doelgroep voordat we interventies bedenken. Vanuit Dienst Publiek en Communicatie (DPC) zijn 2 modellen ontwikkeld die je kunnen helpen om deze gedragsanalyse te doen: de Gedragswijzer en het CASI. Ook zijn er verschillende opleidingen (een praktische eendaagse en een diepergaande driedaagse training) en een leernetwerk dat regelmatig bijeenkomt om kennis uit te wisselen. Tenslotte is er veel te lezen!

Gereedschap voor gedragsverandering: 10 praktische tips

In 'Gereedschap voor gedragsverandering' staan 10 praktische tips voor gedragsverandering die je meteen kan gebruiken, een overzicht van al het gereedschap dat je kan inzetten bij je communicatie en een instructie voor het gebruik van het Campagne Strategie Instrument (CASI) voor het ontwikkelen van een strategie.

Gedragswijzer: 7 vragen over gedragsverandering in beleid

Met de Gedragswijzer: 7 vragen over gedragsverandering in beleid kun je het gesprek op gang brengen over wat het beste werkt om tot het gewenste gedrag te komen. Bij sommige beleidsvragen blijkt bij een goede analyse dat er meerdere interventies mogelijk zijn om tot het gewenste resultaat te komen. Communicatie is een mogelijk instrument, maar dat kan ook wetgeving zijn, of maatregelen om te belonen of te straffen. En dan krijgt de communicatie een andere rol.

CASI: het Communicatie Activatie Strategie Instrument

Met behulp van communicatie kan je het gedrag van mensen beïnvloeden. Maar hoe kom je tot goede strategie? Het CASI (Communicatie Activatie Strategie Instrument) helpt je bij de gedragsanalyse en om onderbouwde keuzes te maken. Zo kan je vanuit een beleidsopgave een kansrijke communicatiestrategie ontwikkelen.

Opleiding ‘Met kennis van gedrag beleid maken’

Het toepassen van kennis van gedrag voor beleid en communicatie is één van de meest inspirerende trends van de afgelopen jaren. We weten van onszelf dat we niet altijd rationeel handelen, maar bij het ontwerpen van beleid gaan we er vaak vanuit dat de burger dat wel doet. En dan komen we voor verassingen te staan en of blijkt beleid weinig effectief. Mensen blijven bijvoorbeeld toch ongezond leven of te veel lenen. Ondanks de goedbedoelde voorlichtingscampagnes en maatregelen door de overheid. Gelukkig biedt inzicht in brein en gedrag nieuwe mogelijkheden om mensen te verleiden om te veranderen. 'Nudging' is daarvan een bekend voorbeeld, maar in de training komt een breder scala van mogelijkheden voorbij die je kunt inzetten voor je eigen onderwerpen.

Wil je meer inzicht in de theorie rondom gedrag? En oefenen met de toepassing in de praktijk? Meld je dan aan voor de opleiding ‘Met kennis van gedrag beleid maken’ van PBLQ.

Leernetwerk gedragsverandering en communicatie

Om kennis te delen en te ontwikkelen is er een leernetwerk gedragsverandering en communicatie. Dit leernetwerk is voor rijksambtenaren werkzaam op departementen of bij uitvoeringsorganisaties die (enige) kennis hebben van gedragsinzichten. En zich verder willen professionaliseren om deze kennis toe te passen in communicatieadvies, communicatieonderzoek of campagnes. Het leernetwerk gedragsverandering komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen.

Een Dag aan de slag met: Met CASI een strategie maken voor gedragsverandering

Het Campagne Strategie Instrument (CASI) helpt bij het maken van een strategie voor gedragsverandering. Het CASI is ontwikkeld om inzichten uit de sociale wetenschap in de praktijk toe te passen. Op deze trainingsdag leer en ervaar je zelf hoe je CASI kan inzetten voor een communicatiestrategie die het échte gedrag van je doelgroep als uitgangspunt neemt.

De Dag aan de slag met CASI is een eendaagse, praktijkgerichte training. Wil je meer informatie? Neem contact op met de Academie.

Artikel ‘Een praktische kijk op gedragsverandering’

Werken met gedragsmodellen kan je helpen om keuzes over communicatie te maken. Het biedt een gemeenschappelijk afwegingskader dat ervoor zorgt dat de juiste discussies gevoerd worden. Het artikel ‘Een praktische kijk op gedragsverandering’ bespreekt 4 modellen die ingezet kunnen worden.

Zie ook