Gedragstechnieken voor brieven en e-mails

De overheid gebruikt regelmatig brieven en e-mails om burgers en bedrijven aan te zetten tot bepaald gedrag. Denk aan aangiftes doen en boetes betalen. Gedragskennis kan helpen om deze brieven effectiever te maken.

Stappenplan

Om te komen tot effectiever brieven en e-mails kan je deze stappen volgen:

  • Analyseer het probleem en formuleer een concreet doel. Wie doet wat, wanneer en waar niet goed? Wat wil je concreet veranderen?
  • Onderzoek waarom je doelgroep niet het gewenste gedrag vertoont. Is er weerstand of een gebrek aan motivatie?
  • Bepaal welke gedragstechnieken je gaat inzetten. Maak je brief of e-mail persoonlijk en concreet en zorg voor heldere taal en lay-out.
  • Test je brief of e-mail met een steekproef.

Checklist

Deze checklist zet relevante gedragstechnieken op een rij: aandacht vragen, motiveren, aanzetten tot actie, weerstand wegnemen en informatie overbrengen. De checklist komt uit de publicatie Gedragstechnieken voor brieven en e-mails. Daarin vind je een uitgebreide toelichting en voorbeelden.

Checklist gedragstechnieken brieven en e-mails