Fotografie

Tegenwoordig kan bijna iedereen een foto maken. Maar het maken van een goede foto vergt echter nog steeds een combinatie van talent en expertise.

Er zijn diverse typen fotografie, waaronder:

Portretfotografie

Een portretfoto is een realistische en sobere foto van een persoon of groep. De setting kan geposeerd (geënsceneerd) zijn, maar ook ‘iemand aan het werk’.

Illustratieve en thema-fotografie

Illustratieve en thema-fotografie toont een bepaald onderwerp op representatieve wijze, waarbij er een zorgvuldige balans is tussen vorm en inhoud. Bepaalde abstracte onderwerpen vergen een conceptuele aanpak en/of de vertaling van een corporate verhaal naar een zogenaamde beeldtaal.

Dit soort fotografie kan als maatwerk worden gemaakt door een fotograaf. Ook kun je voor dit soort foto’s terecht in de Mediatheek en bij fotostockbureau’s.

Reportagefotografie

Een reportagefoto laat een moment of bijeenkomst zien zoals het daadwerkelijk plaatsvond. Van poseren, ensceneren of het hanteren van stijlmiddelen is zelden sprake.