Digitale omgevingsscan

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandze Zaken en Koninkrijksrelaties, de Digitale Omgevingsscan (DOS) ontwikkeld. Hiermee kunnen teams hun kennis en inzichten m.b.t. stakeholders in kaart brengen.

Op dit moment is de DOS alleen beschikbaar voor een aantal deelnemende organisaties die over een inlog beschikken. De mogelijkheid bestaat dat de Digitale Omgevingsscan in de toekomst voor alle rijkscollega's wordt open gesteld.

Werknemers van JenV, BZK, EZ, SZW en Defensie kunnen hier inloggen. Ben je werkzaam bij een van deze organisaties en wil je toegang tot de DOS? Neem dan contact op met de directie Communicatie.